Մեր առաքելությունը

Նպաստել լսողության խանգարում ունեցող երեխաների վաղ հայտնաբերմանը և խնդրի լուծմանն ուղղված միջամտության վաղ իրականացմանը (լսողական սարքերով պրոթեզավորում և բառային խոսքի զարգացում), երեխայի սոցիալականացմանը, հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում լսողության հաշմանադամություն ունեցող երիտասարդների լիակատար և արդյունավետ ներառմանը:
Մեր մասին